Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

Informujemy, że zgodnie z UCHWAŁĄ NR XVIII/341/16 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 3 marca 2016 r. z dniem 1 września 2016 r. tworzy się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie przy ul. Urbanowicza 2, zwane dalej „Centrum”.

W skład Centrum wchodzą następujące szkoły: Technikum Ekonomiczne, Szkoła Policealna Nr 2 oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. Ludwika Krzywickiego.

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO

41 - 500 CHORZÓW,ul. Urbanowicza 2

tel./fax (032) 241-17-23

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Opis szkoły

 

Szkoła kontynuuje tradycje kształcenia ekonomistów od 1896 r., kiedy powstała Dokształcająca Szkoła Kupiecka. Przez ponad sto lat szkoła kształciła kupców, handlowców, księgowych, sekretarki, pracowników administracji i innych pracowników w zawodach ekonomicznych. Przeszła szereg reform oświatowych i reorganizacji. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku utworzono Zespół Szkół Ekonomicznych, w skład którego wchodziły następujące typy szkół: Technikum Ekonomiczne, VI Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Profilowane oraz Szkoła Policealna Nr 2.

1 września 2016 r. utworzono się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zwane dalej „Centrum”.

W skład Centrum wchodzą następujące szkoły: Technikum Ekonomiczne, Szkoła Policealna Nr 2 oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. Ludwika Krzywickiego.

Od 1930 r. szkoła mieści się w obecnej siedzibie tj. w budynku przy ul. Urbanowicza 2. 
W roku szkolnym 2006/2007 obchodziliśmy 110 - lecie istnienia szkoły, a nasi absolwenci spotkali się na I Zjeździe Absolwentów "Ekonomika". 


Technikum Ekonomiczne

Technikum Ekonomiczne jest szkołą ponadgimnazjalną łączącą kształcenie ogólne z kształceniem zawodowym.

Kształcenie zawodowe odbywa się w trzech zawodach:

 • technik ekonomista -symbol zawodu: 331403
 • technik logistyk- symbol zawodu: 333107
 • technik obsługi turystycznej -symbol zawodu: 422103

Nauka w 4-letnim technikum umożliwia:

 • zdanie egzaminu maturalnego
 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych
 • otrzymanie "Europass - Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie" - dokumentu wydawanego w języku polskim i języku angielskim opisującego profil umiejętności i kompetencji oraz zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Szkoła zapewnia bardzo dobre warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych. Lekcje odbywają się w salach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne. Uczniowie korzystają ponadto z laboratorium edukacji zawodowo - językowej, 3 pracowni komputerowych oraz firmy symulacyjnej wyposażonych łącznie w 66 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Biblioteka szkolna również jest skomputeryzowana, w czytelni utworzono Multimedialne Centrum Informacji. Zaplecze sportowe Szkoły stanowi pełnowymiarowa, zmodernizowana sala gimnastyczna oraz mini - siłownia. Szkolne uroczystości odbywają się w przestronnej auli.

Szkoła przygotowała dla uczniów bogatą ofertę edukacyjną i opiekuńczą, a doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska gwarantuje wysoki poziom nauczania.
Realizowanych jest 9 programów własnych autorstwa nauczycieli:
 • Szkolny program nauczania ścieżki edukacji regionalnej - Dziedzictwo kulturowe
 • w regionie
 • Elementy języka biznesu na zajęciach języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych
 • Szkolny program nauczania ścieżki edukacji europejskiej
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Języki obce dla zawodu
 • Praktyka zawodowa w firmie symulacyjnej
 • Szkolny program nauczania ścieżki edukacji ekologicznej
 • Szkolny program nauczania ścieżki edukacji prozdrowotnej
 • Zajęcia praktyczne w przykładach
Szkoła prowadzi wymianę partnerską ze szkołami z Kaiserslautern (Niemcy) i ze Žlina (Czechy). Organizowana jest zagraniczna praktyka zawodowa w ramach programu "Leonardo da Vinci".
Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań, biorą udział w "Wieczornych spotkaniach z teatrem" i Akademii Filmowej. Odbywają się też konsultacje indywidualne i zbiorowe przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, do matury na poziomie rozszerzonym oraz dla uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad. Uczniowie mogą korzystać także z dodatkowych zajęć z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka francuskiego, biologii, historii, WOS-u, geografii.
Zatrudniamy pedagoga szkolnego oraz pielęgniarkę. Mamy stały kontakt z psychologiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Realizujemy programy profilaktyczne: NOE (kl. I), program profilaktyki raka piersi "Różowa wstążeczka", program profilaktyki onkologicznej "Prewencja pierwotna nowotworów", program profilaktyki HIV/AIDS, program profilaktyki nikotynowej: "Rzuć palenie razem z nami", "Światowy dzień bez tytoniu", program profilaktyki narkomanii, program profilaktyki alkoholowej, pierwotna profilaktyka wad cewy nerwowej, program "Już teraz mogę zadbać o zdrowie swego przyszłego dziecka". Młodzież uczestniczy w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy "Ratuję zdrowie - nie pękam". Dla maturzystów prowadzimy program edukacyjny "Stres pod kontrolą".
W celu podniesienia bezpieczeństwa budynek szkolny jest monitorowany.
W szkole działa samorząd uczniowski, który jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego: akcje charytatywne, honorowe krwiodawstwo, stała współpraca z Towarzystwem Ochrony Praw i Godności Dziecka "Wyspa", za którą Szkołę uhonorowano Certyfikatem Dobroczynności.

Za kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz wysoką jakość kształcenia zawodowego Szkoła otrzymała Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości" w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z MEN, Komisją Nadzoru Finansowego i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech