Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO

 w Chorzowie

SZKOLNY KODEKS TIK 2.0

1. Nauczyciele w miarę potrzeb wykorzystują przenośne zestawy komputerowe na zajęciach z wszystkich przedmiotów

2. W szczególnych przypadkach nauczyciel zezwala na korzystanie z sieci WIFI podczas lekcji w celu sprawdzenia lub znalezienia niezbędnych informacji

3. Nie posługujemy się danymi z Internetu na zasadzie "kopiuj-wklej".

4. Korzystamy z informacji zawartych w Internecie, przestrzegając praw autorskich, a zatem:

a) przy cytowaniu informacji podajemy jej źródło.

b) podczas zbierania informacji w sieci korzystamy tylko ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł.

c) informacje uzyskane z sieci konfrontujemy z wiadomościami z innych źródeł (podręczniki, prasa, biuletyny, materiały biblioteczne itp.)

5. Zgłaszamy nadużycia w sieci:

a) oszustwa, nieprawidłowości i błędy - osobom odpowiedzialnym za ich usunięcie ze stron internetowych,

b) przejawy rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu itp. - odpowiednim organom  władzy

c) przejawy w/w  zachowań na forach internetowych zgłaszamy ich moderatorom i domagamy się ich wyeliminowania.

6. Nie instalujemy nielegalnego oprogramowania oraz oprogramowania z niewiadomego źródła.

7. Przejawy kradzieży danych zgłaszamy odpowiednim organom.

8. Wszyscy nauczyciele posiadają służbowe konta e-mail'owe, , które w miarę potrzeb ułatwiają kontakty między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Zakres kontaktu określają nauczyciele w porozumieniu z w/w.

9. Na stronie szkoły zamieszczamy wszystkie aktualne informacje, a w jej redagowaniu powinni aktywnie brać udział chętni uczniowie pod kierunkiem nauczyciela.

10. Korzystając ze szkolnych pracowni komputerowych i MCI w szkolnej bibliotece stosujemy się do regulaminów oraz do poleceń nauczyciela, używamy ich w celach edukacyjnych.

11. Telefony komórkowe w czasie lekcji są wyłączone lub wyciszone w taki sposób, aby nie przeszkadzały w prowadzeniu zajęć (w wyjątkowych sytuacjach można korzystać za zgodą nauczyciela). W czasie sprawdzianów i kartkówek telefonów komórkowych używać nie wolno.

12. Korzystając z portali internetowych w miejscach publicznych należy pamiętać o swoim bezpieczeństwie w sieci przestrzegając następujących zasad:

a) korzystać z trybu prywatnego;

b) nie podawać znajomym, nawet bliskim i zaufanym, haseł do swoich kont;

c) często zmieniać hasła do swoich kont

d) nie udostępniać w sieci swoich danych, zdjęć, poufnych informacji w sieci i pamiętać, że wszystkie informacje, które udostępniamy mogą być wykorzystane w niewłaściwy sposób;

e) nie wchodzić na strony związane z pornografią, hazardem lub na strony nieznanych i dziwnych stowarzyszeń i organizacji.

f) nie ściągać z sieci plików niewiadomego pochodzenia lub otwierać plików przesłanych przez nieznane nam osoby, gdyż w ten sposób może spowodować wtargnięcie wirusa, który może spowodować utratę danych i lub ich kradzież.

13. Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo i dobry stan komputerów w szkole oraz bezpieczeństwo danych i informacji dotyczących szkoły

14. W przypadku osób, które dotąd nie miały kontaktu z komputerami, urządzeniami multimedialnymi pomagamy im, wykazując dużo cierpliwości i tolerancji, pamiętając, że komputer dla ucznia jest czymś, co istniało zawsze ? dla innych może to być nowe i czasem zupełnie nieznane medium.

 

 

 

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech