Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

KALENDARZ  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  W CHORZOWIE 

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

I.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 04.09.2023

1.     TECHNIKUM EKONOMICZNE - 04.09.2023

2.     LICEUM DLA DOROSŁYCH (forma stacjonarna):

1)     semestr  I, semestr  III, semestr VII - 04.09.2023

2)     semestr  II, semestr  IV, semestr VIII - 15.01.2024

3.     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

1)     semestr  jesienny - 09.09.2023

2)     semestr  wiosenny – 20.01.2024

II. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1.     TECHNIKUM EKONOMICZNE :

1)     w klasach programowo najwyższych - 26.04.2024

2)     zakończenie rocznych zajęć - 21.06.2024

2.     LICEUM DLA DOROSŁYCH (system stacjonarny)

1)     w semestrze I, III i VIII - 12.01.2024

2)     w semestrze VIII – 26.04.2024

2)     w semestrze II i III - 21.06.2024

3.     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

1)     semestr jesienny - 14.01.2024

2)     semestr wiosenny - 16.06.2024

III.  Zimowa przerwa świąteczna - 23.12.2023 - 31.12.2023

IV.  Podział na semestry:  TECHNIKUM EKONOMICZNE

1     w klasach programowo najwyższych

I semestr - 04.09.2023 - 15.12.2023

II semestr - 18.12.2023 - 26.04.2024

2     w  klasach I – IV

I semestr - 04.09.2023 - 12.01.2024

II semestr - 15.01.2024 - 21.06.2024 

V.    Ferie zimowe: 29.01.2024 - 11.02.2024

VI.  Rekolekcje wielkopostne : TECHNIKUM EKONOMICZNE – 21, 22, 23 luty 2024 r.

VII. Wiosenna przerwa świąteczna – 28.03.2024 – 02.04.2024

VIII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych - wg. zarządzenia dyrektora CKZiU

IX.  Egzaminy zewnętrzne - wg harmonogramu CKE

X.   Praktyka zawodowa  TECHNIKUM EKONOMICZNE - Klasy:  IIIA, IIIB - 04.03.2024 - 29.03.2024; klasy: IVA, IVB - 06.05. 2024 - 31.05.2024

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI 

1.     04.09.2023 - Zebrania informacyjno - organizacyjne klas IA, IB, IC

2.     13.09.2023 - Zebrania informacyjno - organizacyjne klasy II - V 

3.     22.11.2023 - Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – klasy I - IV, konsultacje dotyczące ocen przewidywanych (z zakresu kształcenia zawodowego) dla uczniów klas VA5 i VB5 

4.     13.12.2023 - Podsumowanie klasyfikacji za I sem./końcowej dla kl. VA5, VB5

5.     10.01.2024 - Podsumowanie klasyfikacji za I semestr ( klasy I - IV)

6.     03.04.2024 - Zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych: VA5, VB5,  dotyczące m.in. przewidywanych ocen  końcowych

7.     24.04.2024 - Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów klas I – IV

8.     28.05.2024 - Konsultacje dla rodziców uczniów klas I –IV dotyczące przewidywanych  rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć  edukacyjnych i przewidywanej ocen rocznych

   Terminy zebrań RADY RODZICÓW :

27 WRZEŚNIA  2023 -  GODZ. 17:30

22 LISTOPADA 2023 -  GODZ. 17:30

10  STYCZNIA 2024  -    GODZ. 17:30 

24 KWIETNIA 2024 -   GODZ. 17:30   

17 CZERWCA 2024  -    GODZ. 17:30

(zebrania odbywają się w gabinecie dyrektora szkoły)

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

WYCHOWAWCY KLAS

Technikum Ekonomiczne

 Klasa I A - mgr Katarzyna Kołodziej

Klasa I B - mgr Laura Baron

Klasa I C - mgr Michał Seget

Klasa II A - mgr Anna Mandzewska

Klasa II B - mgr Aleksandra Kosmala - Przeczek

Klasa II C - mgr Mariola Stryjecka

Klasa III A - mgr Katarzyna Hojda

Klasa III B - mgr Edyta Strzelczyk

Klasa IV A  - mgr Bożena Marcisz

Klasa IV B -  mgr Justyna Dobrzyńska-Pietrek

Klasa V A5 - mgr Barbara Marzec

Klasa V B5 -  mgr Justyna Przybytek

 

LO dla Dorosłych

 Opiekunowie semestrów:

I semestr LO dla Dorosłych - Lucyna Sojka

III semestr LO dla Dorosłych - Ewelina Lipiec

VII semestr LO dla Dorosłych - Joanna Czechowicz-Kwaśniewicz

 

TERMINY PLANOWANYCH ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

31 sierpnia 2023 r.

13 września 2023 r.

25 października 2023 r.

22 listopada 2023 r.

13 grudnia 2023 r.

10 stycznia 2024 r.

24 stycznia 2024 r.

okres rekolekcji

22 kwietnia 2024 r.

24 kwietnia 2024 r.

28 maja 2024 r.

17 czerwca 2024r.

28 czerwca 2024 r. 

 TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W CKZIU  w CHORZOWIE

ROK SZKOLNY 2023/2024

Sesja 1. 2024 ZIMA

 

Część pisemna  

11 stycznia 2024r. (czwartek)  – Technikum Ekonomiczne 

13 stycznia 2024r.(sobota)  – kwalifikacyjne kursy zawodowe 

 

Część praktyczna  -  dokumentacja „d”: 

9 stycznia 2024r. (wtorek) 

 godz. 9:00 -  SPL.01 - Obsługa magazynów (technik logistyk) 

 godz. 9:00  - HGT.07 -  Przygotowanie imprez i usług turystycznych (technik organizacji  turystyki) 

godz. 13:00 -  SPL.04 -  Organizacja transportu (technik logistyk - 5b5) 

godz. 13:00  - HGT.08 -  Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych technik organizacji turystyki - 5a5) 

Część praktyczna - dokumentacja na komputerze „dk”:          

15 – 19 stycznia 2024r.

         EKA. 05 – Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych i gospodarki  finansowej jednostek organizacyjnych (TE - technik ekonomista – 5a5, kkz)         

11 – 15 stycznia 2024 r.

          EKA. 07 – Prowadzenie rachunkowości ( technik rachunkowości - kkz)   

12  stycznia 2024 r.

       HAN .02 – Prowadzenie działań handlowych (technik handlowiec – kkz)                                  

Data ogłoszenia wyników: 27 marca 2024r. 

Data przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych : do 8 kwietnia 2024r. 

Data przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 26 kwietnia 2024r.: 24 maja 2024r. 

 

 UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, PROJEKTY, KONKURSY

TECHNIKUM EKONOMICZNE

 

·       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

·       Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych

 

 

 

·       Dzień Kropki

 

 

 

·       Rejs Ekonomika

 

 

·       Europejski Dzień Języków Obcych

 

 

 ·       Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej

 

 

 

 

 

·       Dzień Tabliczki Mnozenia

 

 

 ·       Erasmusdays2023

 

 

 ·       Dzień Edukacji Narodowej

 

 

 

·       Święto Odzyskania Niepodległości

 

 

 

·       Tydzień Profilaktyki AIDS/HIV

 

 

 

 

·       Mikołajki

 

 

 

·       Jasełka

 

 

 

·       „Żakinada”

 

 

·         Studniówka

 

 

 

·       „Dzień bezpiecznego Internetu”

 

 

 

·       Tydzień Promocji Zdrowia

 

 

 

 

·       Tydzień Sportu

 

 

 

·       Święto liczby π

 

 

 

 ·       Dzień Otwarty Szkoły, Dzień Absolwenta

 

 

·       Szkolna wycieczka  Bratysława – Wiedeń

 

 

 ·       TYDZIEŃ ZAWODÓW

 

 

 

 ·       Pożegnanie uczniów klas maturalnych

 

 

 

 

·       Festiwal języków obcych

 

 

 

·       Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

 

 

 

·       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

 2023/20234

 

 

04.09.2023 –I.Niemczykowska

 

wrzesień 2023

K.Hojda

A.Bielica

 

15.09.2023

E.Lipiec

M..Stryjecka

 

24.09- 27.09.23

M.Nawotka

 

 26.09.2023

nauczyciele języków obcych

 

 29.09.2023

A. Mandzewska,

A. Kosmala-Przeczek

M. Stryjecka

 

6.10.2023

E.Lipiec

M..Stryjecka

 

 9-13.10.2023

M.Seget

 

12.10.2023

K. Hojda

E. Strzelczyk

 

10.11.2023

J .Dobrzyńska-Pietrek 

 

grudzień 2023

K. Hojda,

L. Sojka, A.Bielica,

I.Niemczykowska

 

06.12.2023-

.I.Niemczykowska

R.Zawadzki, A.Bielca

 

22.12.2023

I.Niemczykowska

R.Zawadzki, A.Bielca

 

………...

B. Marzec

J. Przybytek

 

26.01.2024

B. Marzec

J. Przybytek

 

luty 2024  –

B.Kozera, .A.Mandzewska, R.Głowoc

 

luty 2024

 K.Hojda, , .A.Bielica

I.Niemczykowska

 

marzec 2024 –B.Meisnerowicz

L. Nieśpiałowska

 

14.03.2024

.E. Lipiec,

M.Stryjecka

 

kwiecień, maj 2024

A. Bielica,

zespół ds. promocji szkoły

 

10 – 12.04.2024

E. Strzelczyk

 

 15 – 19. 04.2024

p. J. Płaza

p.M.Seget,

 

 26. 04.2024

B. Marcisz

J. Dobrzyńska - Pietrek

 

maj 2024

zespół nauczycieli j.obcych

 

21.06.2024

I. Niemczykowska

samorząd szkolny

 

02.09.2024

I.Niemczykowska

samorząd szkolny

 

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech