Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

KALENDARZ  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  W CHORZOWIE 

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

I.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 04.09.2023

1.     TECHNIKUM EKONOMICZNE - 04.09.2023

2.     LICEUM DLA DOROSŁYCH (forma stacjonarna):

1)     semestr  I, semestr  III, semestr VII - 04.09.2023

2)     semestr  II, semestr  IV, semestr VIII - 15.01.2024

3.     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

1)     semestr  jesienny - 09.09.2023

2)     semestr  wiosenny – 20.01.2024

II. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1.     TECHNIKUM EKONOMICZNE :

1)     w klasach programowo najwyższych - 26.04.2024

2)     zakończenie rocznych zajęć - 21.06.2024

2.     LICEUM DLA DOROSŁYCH (system stacjonarny)

1)     w semestrze I, III i VIII - 12.01.2024

2)     w semestrze VIII – 26.04.2024

2)     w semestrze II i III - 21.06.2024

3.     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

1)     semestr jesienny - 14.01.2024

2)     semestr wiosenny - 16.06.2024

III.  Zimowa przerwa świąteczna - 23.12.2023 - 31.12.2023

IV.  Podział na semestry:  TECHNIKUM EKONOMICZNE

1     w klasach programowo najwyższych

I semestr - 04.09.2023 - 15.12.2023

II semestr - 18.12.2023 - 26.04.2024

2     w  klasach I – IV

I semestr - 04.09.2023 - 12.01.2024

II semestr - 15.01.2024 - 21.06.2024 

V.    Ferie zimowe: 29.01.2024 - 11.02.2024

VI.  Rekolekcje wielkopostne : TECHNIKUM EKONOMICZNE – termin do ustalenia

VII. Wiosenna przerwa świąteczna – 28.03.2024 – 02.04.2024

VIII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych - wg. zarządzenia dyrektora CKZiU

IX.  Egzaminy zewnętrzne - wg harmonogramu CKE

X.   Praktyka zawodowa  TECHNIKUM EKONOMICZNE - Klasy:  IIIA, IIIB - 04.03.2024 - 29.03.2024; klasy: IVA, IVB - 06.05. 2024 - 31.05.2024

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI 

1.     04.09.2023 - Zebrania informacyjno - organizacyjne klas IA, IB, IC

2.     13.09.2023 - Zebrania informacyjno - organizacyjne klasy II - V 

3.     22.11.2023 - Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – klasy I - IV, konsultacje dotyczące ocen przewidywanych (z zakresu kształcenia zawodowego) dla uczniów klas VA5 i VB5 

4.     13.12.2023 - Podsumowanie klasyfikacji za I sem./końcowej dla kl. VA5, VB5

5.     10.01.2024 - Podsumowanie klasyfikacji za I semestr ( klasy I - IV)

6.     …………… - Zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych: IVA4, IVB4,  dotyczące m.in. przewidywanych ocen  końcowych

7.     24.04.2024 - Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów klas I – IV

8.     28.05.2024 - Konsultacje dla rodziców uczniów klas I –IV dotyczące przewidywanych  rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć  edukacyjnych i przewidywanej ocen rocznych

   Terminy zebrań RADY RODZICÓW :

27 WRZEŚNIA  2023 -  GODZ. 17:30

22 LISTOPADA 2023 -  GODZ. 17:30

10  STYCZNIA 2024  -    GODZ. 17:30 

24 KWIETNIA 2024 -   GODZ. 17:30   

17 CZERWCA 2024  -    GODZ. 17:30

(zebrania odbywają się w gabinecie dyrektora szkoły)

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

WYCHOWAWCY KLAS

Technikum Ekonomiczne

 Klasa I A - mgr Katarzyna Kołodziej

Klasa I B - mgr Laura Baron

Klasa I C - mgr Michał Seget

Klasa II A - mgr Anna Mandzewska

Klasa II B - mgr Aleksandra Kosmala - Przeczek

Klasa II C - mgr Mariola Stryjecka

Klasa III A - mgr Katarzyna Hojda

Klasa III B - mgr Edyta Strzelczyk

Klasa IV A  - mgr Bożena Marcisz

Klasa IV B -  mgr Justyna Dobrzyńska-Pietrek

Klasa V A5 - mgr Barbara Marzec

Klasa V B5 -  mgr Justyna Przybytek

 

LO dla Dorosłych

 Opiekunowie semestrów:

I semestr LO dla Dorosłych - Lucyna Sojka

III semestr LO dla Dorosłych - Ewelina Lipiec

VII semestr LO dla Dorosłych - Joanna Czechowicz-Kwaśniewicz

 

TERMINY PLANOWANYCH ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

31 sierpnia 2023 r.

13 września 2023 r.

25 października 2023 r.

22 listopada 2023 r.

13 grudnia 2023 r.

10 stycznia 2024 r.

24 stycznia 2024 r.

okres rekolekcji

22 kwietnia 2024 r.

24 kwietnia 2024 r.

28 maja 2024 r.

17 czerwca 2024r.

28 czerwca 2024 r. 

 TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W CKZIU  w CHORZOWIE

ROK SZKOLNY 2023/2024

(zostaną podane w późniejszym terminie)

 

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech