Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

Terminy spotkań z rodzicami:

 

11 września 2019 – zebranie informacyjno-organizacyjne

20 listopada 2019 – śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania dla uczniów klas I-III, konsultacje dotyczące ocen przewidywanych (kształcenie zawodowe) dla uczniów klas IVA, IVB, IVC

11 grudnia 2019 – podsumowanie klasyfikacji za I semestr/końcowej uczniów klas IVA, IVB, IVC

08 stycznia 2020 – podsumowanie klasyfikacji za I semestr uczniów klas I – III

01 kwietnia 2020 – zebranie rodziców uczniów klas IVA,IVB, IVC dotyczące m.in. przewidywanych ocen końcowych

22 kwietnia 2020 - śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania uczniów klas I-III

03 czerwca 2020 – konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III dotyczące przewidywanych 

 

Terminy zebrań RADY RODZICÓW :

25 września 2019 - godz. 17.30

20 listopada 2019 - godz. 17.30

08 stycznia 2020 - godz. 17.30

22 kwietnia 2020 - godz. 17.30

24 czerwca 2020 - godz. 17.30

(zebrania odbywają się w gabinecie dyrektora szkoły)

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020.

 

I.  Zebrania informacyjno-organizacyjne - 11.09.2019

1.     spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym - godz.17:00

2.     spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych: IVA, IVB, IVC z dyrektorem szkoły w auli, przypomnienie m.in. najważniejszych zasad i procedur dotyczących egzaminów zewnętrznych, sposobu dostosowania warunków egzaminów, prezentacja harmonogramu egzaminów  - godz.17:30

3.     spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów – godz.17:00  ( klasy I. i klasy maturalne po spotkaniu w auli),

       a.     prezentacja kalendarza Technikum Ekonomicznego na rok szkolny 2019/2020

b.    omówienie podstawowych zagadnień dot. planu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym oraz form współpracy z rodzicami

c.     zapoznanie z podstawowymi aktami prawa wewnątrzszkolnego ( Statut TE, program wychowawczo-profilaktyczny, procedura uzyskiwania zwolnień z wf)

d.    przedstawienie „ Procedury korzystania z dziennika elektronicznego”

e.     przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców

f.     przekazanie informacji dotyczących: wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, kryteriach oceniania zachowania , warunkach i trybie otrzymania oceny wyższej niż przewidywana

g.    krótka prezentacja wniosków z działalności szkoły w roku szkolnym 2018/2019, wnioski z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej, prezentacja wyników egzaminów zewnętrznych

Zebranie Rady Rodziców  – 25.09.2019 - godz.17:30.

 

   IIŚródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – klasy I - III, konsultacje dla rodziców uczniów klas IVA, IVB, IVC dotyczące przewidywanych ocen (z zakresu kształcenia zawodowego) - 20.11.2019

1.     szkolenie dla  rodziców – aula godz.16:30

2.     spotkania rodziców z wychowawcami klas – godz.17:00, m.in.:

a.         omówienie wyników nauczania , zachowania, frekwencji uczniów

b.         przedstawienie analizy ilościowej i jakościowej egzaminów zewnętrznych

3.     zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora  szkoły

  

 IIIPodsumowanie klasyfikacji za I sem./końcowej dla kl. IVA, IVB, IVC – 11.12.2019

a.          spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z dyrektorem  szkoły dot. m.in. organizacji egzaminów zawodowych  w sesji K201 – godz.17:00

b.         spotkania z wychowawcami klas (m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr oraz wyników klasyfikacji końcowej z zakresu kształcenia zawodowego)  – godz.17:30

 

IVPodsumowanie klasyfikacji za I semestr ( klasy I - III) – 08.01.2020

1.     1.     szkolenie dla rodziców - aula  godz.16:30

      2.   spotkania z wychowawcami klas ( m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr roku szkolnego 2019/2020) – godz.17:00

      3.     zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora  szkoły

  

V. Zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych: IVA, IVB,   IVC dotyczące m.in. przewidywanych ocen  końcowych – 01.04.2020

 

VI. Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – 22.04.2020

1.       spotkania z wychowawcami klas – godz.17:00

2.       zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora szkoły

             

VII.  Konsultacje dla rodziców dotyczące przewidywanych  rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – 03.06.2020

 

VIII. Zebranie Rady Rodziców – 24.06.2020 godz.17:30

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech