Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

TECHNIKUM EKONOMICZNE ROK SZKOLNY 2020/2021

 Terminy spotkań z rodzicami:

09 września 2020 - zebranie informacyjno-organizacyjne

18 listopada 2020 - śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania dla uczniów klas I-III, konsultacje dotyczące ocen przewidywanych (kształcenie zawodowe) dla uczniów klas IVA, IVB, IVC

09 grudnia 2020 - podsumowanie klasyfikacji za I semestr/końcowej uczniów klas IVA, IVB, IVC

27 stycznia 2021 - podsumowanie klasyfikacji za I semestr uczniów klas I – III

07 kwietnia 2021 - zebranie rodziców uczniów klas IVA, IVB, IVC dotyczące m.in.  przewidywanych ocen końcowych

28 kwietnia 2021 - śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania uczniów klas I-III

01 czerwca 2021 - konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III dotyczące przewidywanych ocen rocznych.

 

Terminy zebrań RADY RODZICÓW :

23 WRZEŚNIA  2020 -  GODZ. 17:30

18 LISTOPADA 2020 -  GODZ. 17:30

27  STYCZNIA 2021  -    GODZ. 17:30 

28 KWIETNIA 2021  -   GODZ. 17:30   

29 CZERWCA 2021  -    GODZ. 17:30

(zebrania odbywają się w gabinecie dyrektora szkoły)

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI 

I.  Zebrania informacyjno - organizacyjne - 09.09.2020

1.     spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym - godz.16:45, 17:30

2.      spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów – godz.17:00 

       a.     prezentacja kalendarza Technikum Ekonomicznego na rok szkolny 2020/2021

b.    omówienie podstawowych zagadnień dot. planu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym oraz form współpracy z rodzicami

c.   funkcjonowanie szkoły w warunkach epidemii

d.     zapoznanie z podstawowymi aktami prawa wewnątrzszkolnego (Statut TE, program wychowawczo-profilaktyczny, procedura uzyskiwania zwolnień z wf)

e.    przedstawienie „Procedury korzystania z dziennika elektronicznego”

f.     przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców

g.    przekazanie informacji dotyczących: wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, kryteriach oceniania zachowania , warunkach i trybie otrzymania oceny wyższej niż przewidywana

h.    krótka prezentacja wniosków z działalności szkoły w roku szkolnym 2018/2020, wnioski z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej, prezentacja wyników egzaminów zewnętrznych

               i.      IVA, IVB, IVC dodatkowo:  przypomnienie m.in. najważniejszych zasad i procedur dotyczących egzaminów zewnętrznych, sposobu dostosowania warunków egzaminów, prezentacja harmonogramu egzaminów

 

Zebranie Rady Rodziców  – 23.09.2020 - godz.17:30.

 

IIŚródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – klasy I - III, konsultacje dla rodziców uczniów klas IVA, IVB, IVC dotyczące przewidywanych ocen (z zakresu kształcenia zawodowego) - 20.11.2020

1.     spotkania rodziców z wychowawcami klas – godz.17:00, m.in.:

a.         omówienie wyników nauczania , zachowania, frekwencji uczniów

b.         przedstawienie analizy ilościowej i jakościowej egzaminów zewnętrznych

3.     zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora  szkoły

  

 IIIPodsumowanie klasyfikacji za I sem./końcowej dla kl. IVA, IVB, IVC – 09.12.2020

a.          spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z dyrektorem  szkoły dot. m.in. organizacji egzaminów zawodowych  w sesji K201 – godz.17:00

b.         spotkania z wychowawcami klas (m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr oraz wyników klasyfikacji końcowej z zakresu kształcenia zawodowego)  – godz.17:30

 

IVPodsumowanie klasyfikacji za I semestr ( klasy I - III) – 13.01.2021 - nowy termin 27.01.2021

1.     szkolenie dla rodziców - aula  godz.16:30

      2.   spotkania z wychowawcami klas (m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr roku szkolnego 2020/2021) – godz.17:00

      3.     zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora  szkoły

  

V. Zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych: IVA, IVB,   IVC dotyczące m.in. przewidywanych ocen  końcowych – 07.04.2021

 

VI. Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – 28.04.2021

1.       spotkania z wychowawcami klas – godz.17:00

2.       zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora szkoły

             

VII.  Konsultacje dla rodziców dotyczące przewidywanych  rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć  edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – 01.06.2021

 

VIII. Zebranie Rady Rodziców – 29.06.2021 godz.17:30

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech