Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

"Mobilna kadra gwarancją sukcesu” to kolejny projekt realizowany przez CKZiU w Chorzowie. W projekcie brało udział 26 osób wyłonionych z grona dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników szkolenia praktycznego, nauczycieli, psychologów, pedagogów, osób zajmujących się zarządzaniem i organizacją oświaty, przedstawicieli Urzędu Miasta Chorzowa, Powiatowego Urzędu Pracy – z poszanowaniem równości szans, bez względu na płeć, religię, światopogląd, niepełnosprawność czy wiek.

Celem głównym jest:

zwiększenie mobilności kadry edukacyjnej dla podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie organizacji, zarządzania i funkcjonowania szkół w wymiarze europejskim na terenie miasta Chorzowa zgodnie z ERK.

-        wsparcie osób odpowiedzialnych za organizację, zarządzanie i funkcjonowanie szkół w nabywaniu kompetencji ułatwiających rozwój osobisty i instytucji, w których pracują poprzez: poznanie organizacji, zarządzania i funkcjonowania oświaty we Włoszech.

-        porównanie systemu kształcenia Polski, Włoch i możliwości adaptacji ich rozwiązań oraz analizy kształcenia ogólnego, zawodowego Włoch i Polski w wybranych, pokrewnych przedmiotach/zawodach

-        poszukiwanie i testowanie nowych rozwiązań, problemów rynku pracy i integracji społecznej, modernizacja i dostosowanie polskiego szkolnictwa zawodowego do zmieniających się warunków społeczno – gospodarczych.

Cele szczegółowe to:

-         zwiększenie efektywności szkolenia poprzez zmianę form i metod pracy, e- learning,

-         porównanie roli urzędów pracy w kształceniu zawodowym,

-         analiza doradztwa zawodowego, wsparcia instytucji współpracujących ze szkołą

-         poznanie zasad organizacji edukacji młodzieży z dysfunkcjami,

-         praktyczna realizacja idei uczenia się przez całe życie,

-         rozpoznanie szans na współpracę między szkołami polskimi i włoskimi,

-         podniesie kompetencji językowych zarówno w zakresie słownictwa ogólnego, jak i zawodowego,

-         zdobycie nowych umiejętności zawodowych w dziedzinie zarządzania i organizacji oświaty,

-         poznanie zasady równości szans w szkołach, udział w szkoleniach.

Oczekiwane rezultaty :

-         poznanie nowych technik i metod dotyczących pracy zawodowej,

-         zebranie przydatnych materiałów związanych z pracą zawodową,

-         poznanie systemu kształcenia we Włoszech, przeniesienie na grunt polskiej oświaty,

-         wypracowanie form, metod skutkujących zwiększeniem efektywności kształcenia, np. nauczanie modułowe,

-         zaadaptowanie dobrych praktyk w zakresie edukacji osób z dysfunkcjami,

-         wydanie biuletynu z wymiany doświadczeń oraz prezentacji multimedialnej,

-         udoskonalenie umiejętności językowych,

-         nawiązanie kontaktów, które przyczynią się do powstania kolejnych partnerstw.

 

Wyjazd do partnera włoskiego w Rimini odbył się : I grupa w marcu 2017r. i II grupa w październiku 2017r. Uczestnicy uzyskali  dokumenty Europass – Mobilność i certyfikaty wystawione przez  partnera.

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech